PREMI DE FOTOMUNTATGE
«
NO A LA SEPTIMANIE »

Article 1: La Federació per la defensa de la llengua i la cultura catalanes en partenariat amb la Regidoria de Cultura Catalana de la Vila de Perpinyà organitzen un concurs de fotomuntatge en el marc del Festival Visa Off 2005 de Perpinyà. Obert a tots els aficionats, les obres seleccionades sota el tema « No a la Septimanie » seran exposades del 27 d’agost a l11 de setembre de 2005. La participació és gratuïta.

Article 2 : Cada participant podrà presentar d’ un a tres fotomuntatges en format 20 x 30 o en dimensions properes. Totes les tècniques seran admeses (color, b&n, amb o sense elements gràfics o/i escrits). Preveure al dors del fotomuntatge una etiqueta amb el nom, cognom adreça i telèfon de lautor. Lenquadrament anirà a càrrec de lorganització. Els participants cedeixen tots els drets de les seves obres als organitzadors.

Article 3 : La recepció de les obres es farà fins el 26 d’agost a: Regidoria de Cultura Catalana Palau Pams 18, carrer Emili Zola 66 000 Perpinyà o a la seu duna de les associacions membre de la Federació.

Article 4 : Un comité constituït per la Federació i la Regidoria seleccionarà un màxim de 25 fotomuntatges per lexposició. La seva decisió serà inapel•lable. Després de lexposició les obres podran ser visibles en les pàgines web escollides per la Federació i la Regidoria.

Article 7 : Un jurat constituït per membres de la Federació i de la Regidoria ampliat al món cultural i de la fotografia atribuirà el dissabte 10 de setembre un premi al millor fotomuntatge « No a la Septimanie » dotat per la Federació amb un import simbòlic de 415 euros (1 euro representant cada mil habitants de Catalunya Nord).

Article 8 : Tota participació al concurs estipula lacceptacio del present reglament .

Campanyes
descarregueu en .pdf
deliberació en català
deliberació en francès
carta als ajuntaments
model de deliberació
La revista

desembre 2005

Parlaments i manifests de la Federació
Parlament acte final del Correllengua del 2005 a Perpinyà
noteu
el temps als Països Catalans
|
|
|
|
|
|
|
|
|