UN TAL
Saisset Albert (1842 - 1894)

Gràcies a les Catalanades d'UN TAL, pseudònim d'Albert Saisset, podem imaginar el Rosselló del segle passat. UN TAL ha sabut descriure el caràcter, el parlar i la vida quotidiana dels besavis dels rossellonesos d'avui. L'autor de L'hortolana i d'Un casament tremblant, "és -corn afirma Josep Sebastià Pons- el poeta més popular del Rosselló"

Amb el pas del temps la fidelitat de les Catalanades a la llengua, costums i tipus humans del segle XIX fa que els rossellonesos hi retrobin llurs arrels. Ara fa un segle, l'endemà mateix de la mort d'Albert Saisset, Janus publicava al diari

La Démocratie (15 d'agost de 1894):

"Oun Tal vivra tant que subsistera parmi nous la langue catalane" . Tenia raó. Les Catalanades, han esdevingut per a molts expressió de llur identitat i un dir «sem diferents». "El seu treball es pot considerar com una biblioteca de la memòria popular". (Planas, 1993)

llista dels texts:

 • Un punyat de catalanades
 • Coses i altres
 • Historis i comedi
 • Bestis i gent
 • Provem de riure
 • Genecs
 • Contes de l'altre món i d'aquest
 • Fables i fabliots
 • Un poc de tot
 • Passatemps
 • Barrejadís
 • Cançons
 • Pims i pams
 • ¨Plors i rialles
 • Per la gent fis
 • A tort i a través
 • Un munt de coses
 • Versos nous
 • Lligiu
 • Coses del Rosselló
 • El darrer punyat de catalanades


Aquesta edició, amb motiu del centenari de la mort d'Albert Saisset, és la primera publicació de la seva obra completa escrita en llengua catalana.

Transcripció a cura de Joan Daniel Bezsonoff

|
|
|
|
|
|
|
|
|