Rialles Catalunya Nord
teatre infantil
Delegació nord-catalana del Moviment Rialles de Catalunya.

mitjançant l'abonament anual. La carta de membre dóna accés gratuit a tots els espectacles de Rialles Catalunya Nord.

Entrada
adults : 4€
nins i nines : 3 €

Adults membres de RIALLES (adhesió 25€ l’any) : 1 any d’espectacles gratuïts

RIALLES 17,
plaça montboló
66100 Perpinyà
tel: 04 68 66 87 51
riallesperpinya@aol.com

els objectius
Dinamitzar la societat civil catalana amb la formació de grups locals, d'acció benèvola per tal de promoure la llengua i cultura catalanes.
Organitzar i promoure espectacles per a nins i nines en llengua catalana d'alta qualitat estètica i pedagògica.
Donar els nins i nines nord-catalans, en la seva vida quotidiana i fora dels recintes escolars la possibilitat de gaudir d'una oferta ludo-cultural en català, fent que l'espectacle en llengua catalana esdevingui un vehicle normal de comunicació.
Complementar la tasca realitzada per les escoles catalanes.
Col.lobarar amb totes les associacions, i si s'escau també amb les institucions, que treballen pel redreçament cultural i lingüístic del nostre país.

Rialles presenta els seus espectacles un dissabte cada mes a les16.00 al Teatre Municipal de Perpinyà. No se descarta proposar els espectacles a altres pobles i vilatges de Catalunya Nord.

 

|
|
|
|
|
|
|
|
|