l'Agasalla
Agasalla o gasalla .f. (diccionari Alcover Moll) : 1. Reunió de companys, tabola de minyons i minyones (Cerdanya i Conflent). 2. Gresca i xerrameca que se fa en una reunió de gent jove (Cerdanya).

L’AGASALLA és la secció de joves del Centre Cultural Català - Casal Jaume 1er de Perpinyà, creada a començaments de l’any 2001. L’Agasalla té com a objectiu treballar per la promoció de la llengua i la cultura catalanes a fi de destruir la imatge que molts joves catalans del Nord en tenen : cosa de vells, sense interès o inútil, de segona categoria... Els hi volem mostrar que ser català no se limita només a ballar sardanes, fer cargolades o cridar «fiers d’être catalans» als partits de rugbi.
Per això, la nostra llengua de comunicació i per l’organització d’exposicions, excursions, debats, publicacions, festes, tallers... és exclusivament el català.
Les nostres activitats tenen com a fi :
-desenvolupar els intercanvis entre les comarques de Catalunya Nord i la resta dels Països Catalans des del punt de vista cultural, festiu, amical... (fer venir grups o cantants de diferents llocs del nostre país, participar en les diades nacionals...)
-lluitar contra la discriminació del català (Correllengua, posició activa en l’ús del català...).
-implicar-se en la preservació de la nostra terra, col.laborant amb associacions i col.lectius, per participar en reivindicacions concretes (adhesió al col.lectiu «400000 wolts, no!! Gràcies...»)

|
|
|
|
|
|
|
|
|