Solstici

cant coral

Solstici (Miquel Martí Pol)
La nostra Coral reuneix uns quants punxats per la música que comparteixen la urgència a la gargamella, però a més :

1. Es un espai on es pot viure una estona en català i on els que no parlen o no dominen la llengua poden fer un temps d’immersió cantada i parlada.

2. La Coral és un espai convivial i gratuït que també representa una micro-resistència en un món dominat per les relacions de competitivitat i de rentabilitat.

3. La Coral és, també un espai d’exigència col.lectiva. Cada membre es compromet a ser present als assaigs, (menys cas de força major) conscient que una absència, desorganitza aquell dia i frena els dies següents el treball col.lectiu.


Punts nous afegits a la declaració de Montoriol :

1. Sense tenir la pretensió de fer grans demostracions però amb ganes de participar a l’animació del país, ens proposem donar alguns concertets. Això ens permetrà també, donar a conèixer la nostra feina i eventualment atreure algun cantaire suplementari.

2. Per aconseguir més fàcilment l’objectiu de cantar sense papers (al menys les peces curtes) nos donarem els mitjans d’aprendre les peces de memòria i utilitzarem per això l’enregistrament de les veus de manera que tothom se les pugui aprendre tot sol a casa.

3. Se posa a debat la següent proposta : A més de cantar, alguns poden tenir ganes d’una formació musical de solfeig, ritme, escolta, entonació… Per això se proposa obrir un curs d’una hora setmanal, obert a tothom (de la coral o no). Són les beceroles del CCC del CCC (Conservatori Casolà Català del Centre Cultural Català)

4. Hem entrat en contacte amb la « federació d’entitats corals de Catalunya » per tal de conèixer altres corals, donar-se a conèixer, conèixer els cursos i tallers que proposen i eventualment organitzar algun intercanvi amb alguna coral.


5. Encara que no creem una associació nova, caldria dotar-se d’una tresoreria i d’una petita cotització que permetés pagar les fotocòpies, la compra de partitures noves i altres despeses que vindran…

6. Els membres de la coral que saben bé el català se posen a la disposició dels que no la coneixen per tal d’ajudar-los mantenint converses, treballant els textos de la coral o formant « parelles lingüístiques »…:
La Federació| què fem? | Entitats | Músics | Escriptors | Ensenyament | Agenda | Enllaços | Contacta'ns |