noteu
el temps als Països Catalans

Els Angelets de la Terra
uns herois mítics de Catalunya Nord

cronologia dels esdeveniments de 1659 a 1670

extracte del llibre Angelets de la Terra Edicions Pergamí 1989
Texts i cançons de l'espectacle proposat per Joan Tocabens i Jordi Barre l'estiu 1989

El 7 de novembre de 1659 el Tractat del Pirineu, firmat per Mazzarino i LIuis de Haro en nom de LIuís XIV de França i de Felip IV d'Espanya, ha traçat altres fronteres que annexen el Rosselló i el Conflent a França, i mutilen alguns mesos després la Cerdanya.

LIuís XIV s'havia compromès a mantenir les institucions catalanes, Però el juny de 1660 suprimeix totes les institucions i organismes oficials, substituint-los per noves formes administratives i fiscals.

Al mes de novembre de 1661 estableix la gabella de la sal, taxa abolida per les Corts Catalanes des de l'any 1283.

Aquest impost colpeix de front els habitants del Vallespir, país de pastures, acostumats a avituallar-se en sal catalana que venia de l'altra banda de la nova frontera. LIavors comença un fort contraban que intenten interrompre els gabellots, un cos de guardes encarregats de controlar el comerç de la sal, registrant en particular les cases i els carregaments dels traginers.

En 1663, els habitants de Sant LIorenç de Cerdans es revolten contra els gabellots que han empresonat alguns traginers, i els destrossen. La repressió, a càrrec del President del ConseIl Sobirà, Francesc Sagarra, un català renegat, és immediata : vuit habitants son condemnats a mort i cinquanta un a galeres a perpetuitat. Però el contraban continua més fort que mai.

En 1667, els gabellots registren les cases de Prats de Molló, imposant una sèrie de multes als habitants trobats en possessió de sal "espanyola". Entre ells hi ha en Josep de la Trinxeria, membre d'una de les més antigues famílies de la ciutat. Aquest, indignat per la falta de respecte dels Usatges Catalans, decideix d'organitzar una resistència armada.

Poc temps després reuneix una tropa de voluntaris ben armats i disciplinats, ajudats pels camperols. Són: Els Angelets de la Terra. Llur nom, amb connotació afectiva, vindria de la facilitat amb la qual apareixien i desapareixien tal com uns àngels. El mateix any, una expedició manada pel mateix Sagarra que remuntava la vall del Tec, és aixafada al Pas del Llop, a la vall del Rodolès. Sagarra perseguit pels seus vencedors es tanca dins Arles, mentre Lluís XIV, engatjat en una nova guerra contra Espanya (Guerra de Devolució: 1667-1668) es resol a pactar amb els vallespirencs : Amnistia general i supressió dels gabellots.

En 1669, assabentat del tractament especial que es fa als vallespirencs, el Conflent es solleva per obtenir els mateixos drets.

En 1670, per tal d'alliberar el cabdill de la rebel.lió del Conflent, l'Hereu Just, caigut entre les mans dels francesos sobre la carretera de Camprodon, tot el Vallespir es torna a revoltar. Els Angelets assetgen Ceret!

A davant del perill: alta vall del Tec i Conflent són a mans dels insurrectes, l'lntendent envia un exèrcit de 4000 homes que puja per l'Alt Conflent per atacar els Angelets per darrera.

El 5 de maig de 1670, al Coll de la Regina, en uns espais erms i descoberts, desfavorables, els Angelets són completament derrotats. Uns es refugiaran al Principat, altres a la muntanya per prosseguir amb accions de guerrilla, però es pot dir que a partir d'aquesta desfeta, la gran revolta dels Angelets de la Terra és acabada.

:
La Federació| què fem? | Entitats | Músics | Escriptors | Ensenyament | Agenda | Enllaços | Contacta'ns |