III Premi Paraula de narrativa breu

Modalitat
Narrativa

Convoca

Avalot-UGT de Catalunya - CFDT Catalunya Nord

Lliurament dels treballs

UGT de Catalunya-Avalot
Rambla de Santa Mònica, 10
08002 Barcelona
tel. 93 304 68 00-93 342 55 85
cultura@catalunya.ugt.org
CFDT del Llenguadoc-Rosselló
35, plaça de Jean Moulin
B.P. 146 - 66001 Perpinyà
tel. 04 68 50 77 50
sgencfdtcn1d@aol.com

Bases
Pot participar-hi tothom que vulgui. Hi poden concórrer obres de narrativa curta, originals i inèdites, que no hagin estat premiades ni es trobin pendents de la resolució d’altres premis. Els treballs han d’estar escrits en català.

Extensió de 4 a 6 fulls DIN A4 (màxim 7.500 caràcters). Els treballs s’han de presentar per triplicat. En el sobre s’ha d’indicar la cita “Per al III Premi Paraula de narrativa breu” i s’han d’acompanyar d’una plica tancada, amb el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor.

Els treballs es poden lliurar personalment, de dilluns a divendres, de 9 a 19 h (Barcelona), o de 9 a 12 i de 14 a 18 h (Perpinyà), o bé trametre per correu certificat, fins al 14 d’abril.

Termini de presentació de treballs
14 d’abril de 2006

Jurat
Està format pels escriptors Joaquim Carbó, Manel Zabala i Jaume Ribera, i pels representants del sindicat Rosa M. Puig-Serra, Anna Lliuró i Noèlia Martín. El secretari és Joan Guàrdia.

Lliurament dels premis
Es concediran un primer premi, un segon premi i un tercer premi, dotats amb 600, 400 i 200 euros respectivament. Les obres premiades seran publicades a la revista connexions. Les Notícies de cultura i societat. L’acte de lliurament tindrà lloc a la seu de la UGT de Catalunya, a la Rambla de Santa Mònica,10, de Barcelona, durant la primera setmana del mes de maig (s’informarà als participants de la data concreta).

|
|
|
|
|
|
|
|
|